Oversikt over begreper og forkortelser i den digitale verden

Her finner du en søkbar oversikt over de vanligste begrepene og forkortelsene som benyttes av mediebyråer, digitale markedsførere og folk som jobber med digitale medier

Del gjerne på sosiale medier

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Begrep / forkortelse Forklaring
Adblock Verktøy for annonseblokkering av digitale annonser.
Adexchange Annonsebørs. En nettbasert portal for salg av tilgjengelig digitalt varelager.
Ad fraud Annonsesvindel. Visninger, klikk, konverteringer og data som kommer gjennom siter/affiliates som ikke eksisterer, eller genereres av bot-trafikk eller nettleser plugins/toolbars ("hjelpeverktøy").
Adserver Digitalt annonsestyringsverktøy. System for å serve materiell, distribuere, overvåke og rapportere digitalkampanjer.
Adstock Et uttrykk for forsinket reklameeffekt.
Advertorial Annonsørfinansiert artikkel. Annonseformat der reklamen utformes slik at den ligner på en redaksjonell artikkel. Se også innholdsmarkedsføring.
Adwords Annonsene i Google. Gammel benevnelse. Se Google Ads.
Affiliate Marketing Markedsføring på nettsteder med "eneste" formål å rangere eller liste annonsører "redaksjonelt" for så å videresende brukerne mot betaling. Betalingsmodellen er som oftest CPC, altså betaling per klikk.
AFP Advertiser Funded Programming. Annonsørfinansierte progammer (på TV eller digitalt).
API Application Programming Interface. Standardiserte formater for å dele data mellom programmer. Brukes blant annet til å automatisere data-innhenting til rapporter og dashboards.
ATV Average Time Viewed. Gjennomsnittlig antall minutter brukt for en seer på et program eller en kanal (TV).
AVOD Advertising Video on Demand. Videotjenester finansiert av og med reklameinnhold, som Viafree og Dplay.
Behavioural Targeting Målretting av digitale annonser basert på brukernes adferd/surfemønstre.
Brand Equity Merkeverdi. Verdien av å ha et anerkjent merke, ikke et tilfeldig produkt. Består av tre komponenter: mental-, adferdsmessig- og finansiell-merkeverdi.
Brand Safety Et uttrykk for trygt annonsemiljø for annonsører. Altså, innhold/nettsider som ikke omhandler temaer utenfor lovverket; pornografi, våpen, alkohol, narkotika, gambling etc.
Bruttodekning Et uttrykk for det totale antall eksponeringer. Summen av de enkelte medienes dekningstall i en kombinasjon med flere medier. Kan uttrykkes i antall tusen personer, GRP og prosentuelt. Prosentuelt vil bruttodekning kunne overstige 100 %.
Bruttofrekvens Et uttrykk for hvor stor andel av målgruppen som har sett en reklamekampanje minst X antall ganger (1+, 2+, 3+, 4+...).
Canvas Fullskjermsformat i sosiale medier hvor man kan vise kataloger, bilder og videoer.
Content Marketing Innholdsmarkedsføring. Redaksjonelt innhold fra/betalt av en annonsør som brukes på annonsørens egne plattformer som hjemmeside, app, kundemagasin, men også som betalte annonser via en publisist. Plasseringene kan være som tradisjonelle bannere eller som såkalte "native plasseringer" hvor "annonsen" fremstår ganske likt som en redaksjonell artikkel. Se også Advertorial, AFP.....
Contextual Targeting Målretting av digitale annonser basert på publisistens eller artikkelens innhold og konteks.
Scroll to Top